Hygiejneinstrukser for ansatte og kunder i Svaneklinik ifm. Corona epidemi

Generelt: Ref: Sundhedsstyrelsen og Herlev/Gentofte hospital.


1): Der skal ikke anvendes værnemidler ved klienter, som man kun har samtale med uden fysisk kontakt.
2): Personalet anvender visir eller en kirurgisk maske, eller kunden kan bruge en maske:
- ved meget sårbare kunder, fx immunsvækkede patienter, og tæt ansigt-til-ansigt kontakt i over 15 minutter eller
- ved korterevarende tæt ansigt-til-ansigt kontakt med mange forskellige borgere på en arbejdsdag.
3): Begræns antallet af klienter i fællesarealer.
4): Ved kunder, der skal ”håndteres” dvs tilpasses paryk eller førstegangsbrystprotese (ikke blot samtale) anvender personalet ”full face visir” og handsker eller kunden anvender maske.
Full face visir beskytter både patient og behandler, og man kan derfor undlade at give kunde maske på. Full face visir er flergangsudstyr.


Morgen:

Alle stole, borde, skrankeflader, håndtag, PC-tastaturer, tøjbøjler/knager m.m. rengøres (sæbe er bedre end sprit).

I Svaneklinik specifikt:

Alle kunder og ansatte spritter hænderne ved indgangsdøren ved ankomst til Svaneklinik. Dispenser hænger på væggen.
Der må være booket én kunde til paryktilpasning og én kunde til protesepasning på samme tid. Afhængigt af personaleantal kan én yderligere kunde opholde sig i fællesarealet.
Øvrige personer venter udenfor døren. Derved opnås passende afstand. Ansatte skal anvende handsker ved ekspedering af kunder. Handsker kasseres efter hver ekspedition.
Kunder der hoster eller har feber kan ikke ekspederes og må ikke opholde sig i klinikken.
Kunder bedes ledsaget af maksimalt én pårørende (helst ingen), som skal holde afstand til såvel personale som kunder.

Efter hver kundekontakt:

A): Skrankens overflade, dørhåndtag m.m. rengøres.
B): Udluftning 5-10 min hvor hoveddøren og gerne to vinduer er åbne (gennemtræk).
C):Er prøverum anvendt sprittes stol, dørhåndtag, anvendt tøjbøjle og andre berørte flader.

Nedsæt personligt fremmøde:

Hovedbeklædning, lingeri eller badetøj kan bestilles på denne webshop.
Brystproteser kan sendes med posten til kunden efter telefon- eller E-mail bestilling.
Vi kan tage første del af din parykkonsultation over Skype. Ring og book en tid.


Afslutning på dagen:

Stole, borde, skrankeflader, skabsflader, håndtag, PC-tastaturer rengøres med gule WipeClean surface disinfection servietter i alle rum også frokoststuen.


Venlig hilsen,

Gregers G Hermann
Overlæge, dr. med.
Svaneklinik.


Pia Hermann
Sygeplejerske, klinikleder.
Svaneklinik.

15. marts 2020.