Hygiejneinstrukser for ansatte og kunder i Svaneklinik ifm. Corona epidemi

Generelt: Ref: Sundhedsstyrelsen og Herlev/Gentofte hospital.

1): Personalet anvender enten ”full face visir” eller en kirurgisk maske ved alle kundekontakter. Masker skiftes (mindst) efter 3-4 timers brug. Visir rengøres med sprit efter hver kunde.

2): Ved kunder, der skal ”håndteres” dvs. tilpasses paryk eller førstegangsbrystprotese (ikke blot samtale) SKAL personalet anvende visir eller maske. Full face visir/maske beskytter både patient og behandler.

3): Værnemidler kan undværes ved klienter, som man kun har 5-10 min. samtale med uden fysisk kontakt og specielt når plexiglasplade adskiller kunde og personale (sidstnævnte anbefales).

4): Handsker kan anvendes men har nok ikke betydende effekt men bliver man mere tryg heraf kan handsker anvendes.

5): Der skal være udnævnt et personale, der er ansvarlig for, at der altid er tilstrækkeligt med værnemidler i Svaneklinik dvs.: mindst 50 masker ved arbejdsdagens afslutning, -2 navnemærkede visir per personale, der anvender visir, sprit til spritdispenser og handsker.

Morgen:

Alle stole, borde, skrankeflader, håndtag, PC-tastaturer, tøjbøjler/knager mm rengøres (sæbe er bedre end sprit).

Alment:

Alle kunder og ansatte spritter hænderne ved indgangsdøren ved ankomst til Svaneklinik. Dispenser ved skranken.

Der må højest være 5-6 personer i fællesarealerne (+ personer i konsultationsrummene). Øvrige personer venter udenfor døren. Kunder bedes ledsaget af maksimalt én pårørende (helst ingen), som skal holde afstand til såvel personale som kunder, og helst bære maske.

Kunder der hoster eller har feber kan ikke ekspederes og må ikke opholde sig i klinikken.

Efter hver kundekontakt:

A): Skrankens overflade, dørhåndtag mm rengøres.

B): Udluftning 5 min.

C):Er prøverum anvendt, sprittes stol, dørhåndtag, anvendt tøjbøjle og andre berørte flader.

Nedsæt personligt fremmøde: Stimuler til anvendelse af webshop. Brystproteser kan sendes med posten til kunden.

Afslutning på dagen: Stole, borde, skrankeflader, skabsflader, håndtag, PC-tastaturer rengøres og også frokoststuen.

Gregers G Herman, overlæge, dr med.
Pia Hermann, sygeplejerske, klinikleder.