Privatlivspolitik i Svaneklinik

Privatlivspolitik for kunder i Svaneklinik

 

Behandling af oplysninger

Såfremt du møder med en bevilling fra din kommune for at modtage service fra Svaneklinik, indsamler og behandler Svaneklinik nogle personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Svaneklinik håndterer disse.

 

Typer af oplysninger

Svaneklinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, leverede produkter.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

• Svaneklinik registrerer ingen ”særlige kategorioplysninger” fra dig.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Din kommune kræver at vi skal kunne dokumentere for kommunen, hvad vi har leveret til dig af produkter.

Oplysningerne skal give kommunen lejlighed til at udføre statistikker over deres engagement med Svaneklinik.

Derudover er det hensigtsmæssigt, at vi har mulighed for at se, hvad du tidligere har fået leveret fra Svaneklinik, i tilfælde af at du skulle komme en senere gang for at blive serviceret i Svaneklinik.

Derudover skal vi overholde vores forpligtelser for iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

• Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

• Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

• Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

• Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give Svaneklinik personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan servicere dig.

 

Kilder

Vi får dine personoplysninger om dig fra din kommune eller dig selv. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger vil kun blive videregivet til din hjemkommune, og kun såfremt det er nødvendigt.

Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er serviceloven paragraf 112.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke Svanekliniks service af dig forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Svaneklinik, og vi gør vores bedste for at sikre dine data.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.

Vi opbevarer dem i op til 5 år efter afsluttet kundeforhold. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Svaneklinik Aps

Lyngby Hovedgade 27

2800 Kgs. Lyngby

45 87 01 10

www.svaneklinik.dk